Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 251

Judgement Details


Date
29/03/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
SALVATORE GRAVINO vs CARMELO SPITERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AREA" - ART. 360 U 464 TAL-KAP. 23 - BEJT - HAJT - OPRAMORTA - PROVA - TARAG
Summary
Il-ligi tipprezumi illi min ghadu l-proprjeta' tal-art ghandu wkoll dik tal-area ta' fuqha u ta' dakkollu li jinsab fuq jew taht il-wicc tal-art. Imma din hija prezunzjoni "juris tantum", u ghalhekktammetti prova kuntrarja, u kwindi jista' jkun illi l-uzu tal-bejt ikun ta' hadd iehor, u mhux necessarjament ta' sid il-kamra li tigi taht il-bejt. Hu konoxxut li fil-kampanja ta' spiss l-access ghall-bejt ma hux dejjem b'tarag regolari komodu; u hija gurisprudenza nostrali, f'materja ta' opramorta, li mhux assolutament necessarju, ghal dak li hu obligu tal-girien li jobligaw lil xulxin ghal nofs l-ispiza, tal-bini tal-opramorta, li jkun hemm access ghall-bejt b'tarag, imma dan l-access jista' jkun b'xi mezz iehor. Jekk il-hajt li jrid jinbena biex issir l-opramorta kien gie mnehhi arbitrarjament minn wiehed mis-sidien tal-fondi kontigwi, l-ispiza biex dak il-hajt jigi ripristinat "in statu quo ante" ghandu jbatiha dak li nehha l-hajt, u mhux iz-zewg sidien kontigwi. Hemm distinzjonibejn il-proprjeta' tal-arja ta' fuq il-bejt u s-servitu' tal-uzu tal-bejt; u ghalhekk, il-fatt li s-sid ta' wiehed mill-fondi kontigwi jigi kundannat jerga jibni l-hajt tal-opramorta fl-istat li kienqabel ma jippregudikax il-kwistjoni tal-proprjeta' tal-arja tal-bejt, imma jistabbilixxi biss li s-sid tal-fond l-iehor ghandu l-uzu tal-bejt, u li ghalhekk ghandu d-dritt illi jkun hemm il-hajt tal-opramorta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info