Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 232

Judgement Details


Date
29/03/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GRAZIA CAMILLERI vs ANTONIO SCIBERRAS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GUDIKAT - MOTIVAZZJONI U DISPOZITTIV TAS-SENTENZA
Summary
Hemm lok ghall-eccezzjoni tal-gudikat anki meta l-meritu tal-kawza, ghalkemm distint minn dak tal-kawza ta' qabel, jifforma parti mill-istess haga, jekk il-punt kontrovers ikun l-istess; u hemm gudikat implicitu meta d-decizjoni tkun konsegwenza necessarja tal-motivazzjoni espressa, billi l-volonta'tal-gudikant tista' tittiehed anki mill-konsiderandi tas-sentenza. Ghax meta dawn il-konsiderandijuru b'mod car li l-gudikant irritiena mhux fondata xi eccezzjoni, ikun jidher li hu esplicitament irrespingiha, ghalkemm id-dispozittiv ma jsemmi xejn fuqha billi dan ma ghandux jittiehed separatament mill-motivat. Konsegwentement, meta l-pretensjoni dedotta fil-kawza hija inkompatibbli ma' sentenza precedenti bejn l-istess partijiet, hija haga evidenti illi, jekk l-istess pretensjoni tigi ritenuta fondata, dan isir kuntrarjament ghal dak li gie ritenut bl-ewwel sentenza, li b'hekk tigi newtralizzata - haga din legolment imammissibbli, billi r-rabta tal-gudikat hija talment effikaci, li tosta, u hija appuntu ntiza biex tovvja, ghal dak l-istat ta' inkompatibbilita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info