Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 131

Judgement Details


Date
08/03/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
VINCENT MIFSUD vs GEORGE BARTOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 U 12 TAR-REGOLAMENTI TAL-LOTTO PUBLIKU TAL-1948 - ART. 1094 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - LOTTU PUBBLIKU - NEGLIGENZA KONTRIBUTORJA
Summary
Skond ir-Regolamenti tal-Lotto publiku, il-gugatur ghandu jizgura ruhu illi n-numri li jilgahb u d-data tal-estrazjoni jkunu mnizzlinsewwa tant fuq il-"Counterfoil" kemm fuq il-biljett, u illi jkunu migjuba xbiha bil-"carbon" fuq il-pagna mtennija, u jkollu l-jedd li jirrofta biljett li jkun fih tibdil u tiswijiet fid-data tal-estrazzjoni jew fin-numri milghuba. Ghldaqstant, jekk il-gugatur isofri dannu billi jonqos jaghmel di il-verika, konsistenti dan id-dannu filli n-numri minnu milghuba jigu estratti u huwa ma jkunx jista` jikkonsegwixxi l-premju ghax in-numri milghuba ma jkunx jikkorrispondu man-numri fil-matrici, huwa jkun ikkontribuwixxa ghal dan id-dannu minnu soffert. Mill-banda l-ohra, ir-ricevitur tal-lottu jonqos mid-dmirjiet tieghu meta huwa jaghti lill-gugatur biljett b'numri li ma jaqblux ma` dawk tal-matrici relattiva; u dan l-obligu tieghu jissussti fih anki kieku ma kienx espressament kontemplat ukoll mr-Regolamenti tal-Lottu. Ghaldaqstant, ir-ricevitur hu fil-htija huwa wkoll, li minnha mhux ezentat bin-negligenza tal-gugatur; u allura huwa wkoll ikkontribwixxaghad-dannu. F'dawn il-kontingenzi, hemm lok ghar-ripartizzjoni tad-danu bejn il-gugatur u r-ricevitur tal-Lottu fil-proporzjon li tigi determinata mill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info