Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 155

Judgement Details


Date
11/03/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
CARMELO MICALLEF PR. ET NE vs RAPHAEL AVALLONE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SELF DRIVE" - ART. 1093 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KIRI TA' KARROZZA - LICENZA TAS-SEWQAN - SOLIDARJETA'
Summary
Min jikri karozza ghas-"self-drive" jaghmel hazin meta jafda s-sewqan ta' dik il-karrozza f'idejn persuna li ma ghandhiex licenza tas-sewqan; u meta l-persuna li lilha giet fdata l-karozza hija persuna maghrufa ghas-sewqan tal-karozza qeghedha ssuq bi speed perikoluz, u jillimita ruhu biss li jirrimarkalu dan il-fatt minghajr ma juza mezzi aktar effettivi bhala prekawzjoni. Ghaldaqstant tant minkera l-karrozza kemm il-persuna fdata bis-sewqan taghha huma responsabbli tad-danni li jigu kagunatiwaqt li l-karrozza tkun qeghedha tigi misjuqa mill-persuna hekk fdata bis-sewqan taghha. Hu semplicement incivili li wiehed jghid li dak li ha l-karrozza b'kiri ma kellu ebda tort ghal dawk id-danni, billi jallega illli l-persuna minnu fdata bis-sewqan tal-karrozza, ghad li ma kellhiex licenza, kienet taf issuq. Ghall-kuntrarju, ghad-danni kagunati bis-sewqan perikoluz ta' dik il-persuna l-ohrahuma responsabbli tant dak li hadha b'kiri, gahx fdaha lil dik il-persuna l-ohra li mhix licenzjatabex issuq, u tant dik il-persuna l-ohra li kkagunat id-danni bis-sewqan perikoluz taghha. U dina r-responsabilita' hija solidali, anzi indivizibbli; salv l-apporzjonament tad-danni bejniethom fir-rapporti interni mill-Qorti; liema apporzjoament jista' jsir fl-istess gudizzju li fih tigi ezercitatamill-lokatur tal-karrozza l-azzjoni tieghu ghad-danni kagunati lil dik il-karrozza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info