Reference: Volume 41B (1957), Part No. 1, Section , Page 137

Judgement Details


Date
08/03/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GERARDA DAGRI ET vs CARMELA MICALLEF ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 227 U 247 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DIGRIET INTERLOKUTORJU - MALLEVERIJA GALL-ISPEJJEZ - NULLITA' - TERMINU
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tiddisponi li ebda petizzjoni tal-appell ma' tista' tigi ricevuta jekkma tkunx akkompanjata minn garanzija ghall-ispejjez tal-kawza hija applikabbli wkoll ghar-rikors ta'appell min digriet interlokatorju ghandha tigi prezentata l-garanzija ghall-ispejjez ta' dak l-appell. It-terminu ghall-prezentazzjoni ta' din il-garanzija hu peretonju, u mhuwiex propogabbli, b'modli l-prezentazzjoni tar-rikors tal-appell minghajr il-prezentazzjoni kontemporanea tal-garanzija ggib il-konsegwenza li r-rikors jitqies bhal li kieku l-att ma giex prezentat; u l-garanzija li tinghata wara ma tistax tissana d-difett fatali ta' qabel, ghax tkun garanzija rigwardanti rikors guridikamen inezistenti. u minnu li l-lum il-formalizmu rigoruz fil-procediment gudizzjarji mhuwiex imhaddan mill-gurisprudenza; izda l-inosservanza tal-precetti tassattivi tal-ligi procedurali lanqas ma tista' tkun tollerata minghajr konsegwenzi kaotici u dizastruzi. B'applikazzjoni ta' dawn il-principji, fil-kaz prezenti l-Qorti tal-Appell id-dikjarat irritu u null l-appell maghmul minn digriet interlokutorju, fuq il-motiv li r-rikors tal-appell gie prezentat minghajr il-garanzija kontemporanea ghall-ispejjez tal-appell, avvolja dik il-garanzija giet prezentata l-ghada li kien gie prezentat ir-rikors tal-appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info