Reference: Volume 35C (1951), Part No. 4, Section , Page 693

Judgement Details


Date
25/09/1951
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-MAESTA' TIEGHU R-RE vs CARMELO ROGERS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.14(1) TA' L-ATT XXV TA' L-1948 - DIKJARAZZJONIJIET FOLOZ - PENSJONI TAX-XJUH
Summary
Fl-att ta' l-akkuza ghandu jkun hemm it-talba, fost ohrajn, sabiex l-akkuzat jigi kundannat ghall-piena stabbilita mill-ligi; u ghandu jigi ndikat l-artikolu tal-ligi li jikkontempla r-reat. Meta lill-akkuzat huwa attribwit id-delitt ta' stupru vjolent bl-aggravanti ta' abbuz tal-patrai potesta', mahux null l-att ta' l-akkuza jekk, fil-waqt li l-artikolu tal-ligi li jikkontempla r-reat huwa ndikat regoalrment fih, ma hux indikata d-dispozizzjoni tal-ligi li tghid meta l-procediment relativ ghaldak id-delitt jitmexxa "ex officio". F'kaz ta' stupru vjolent am jistghux isiru proceduri kriminalihlief fuq talba tal-parti privata, barra minn meta jsir kongungiment karnali kontra natura.Jekk majkunx hemm din ic-cirkustanza, il-kwerela tista' tigi ritirata mill-omm tas-suggett passiv, li bhalaaxxendenti tista' taghmel il-kwerela.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info