Reference: Volume 35C (1951), Part No. 4, Section , Page 700

Judgement Details


Date
10/02/1951
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
IL-PULIZIJA vs MARIA CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 536,538,583 (D) TAL-KODICI KRIMINALI - ATT TA' AKKUZA - AXXENDENT - KWERELA - NULLITA' - RINUNZJA - STRUPRU VJOLENTI
Summary
L-element intenzjonali fir-reat ta' kalunnja huwa insitu fix-xjenza tal-falsitu; jigifieri illi ma jistax jinghad li ma jirrikorrix l-element morali mehtieg ghar-reat ta' kalunnja jekk l-imputat kienjaf li l-addebitu minnu maghmul ma kienx veru. Ghaldaqstant persuna li tiddenunzja assistent kummissjunarju elettorali billi timputalu li fuq il-karta tal-vot kiteb salleb minflok numri kif tkun indikatlu dik il-persuna, u din kienet taf li dik l-imputazzjoni ma kienetx vera, ma tistax tallega li makienx jirrikerri fiha l-element intenzjonali mehtieg ghad-delitt ta' kalunnja. L-interdizzjoni fil-kriminal hija piena, u hija accessorja ghall-piena li hija komminata ghad-delitt principali. Ghaldaqstant, jekk ghad-delitt principali l-Qorti tillibera lill-hati taht il-provvedimenti ta' art. 23 tal-Kodici Kriminali, ma tistax fl-istess hin tikkundanna lil dak il-hati ghall-interdizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info