Reference: Volume 35C (1951), Part No. 4, Section , Page 721

Judgement Details


Date
12/05/1951
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-PULIZIJA vs CATERINA PSAILA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"NAMEPLATES" (PJANCI) - "SIGNBOARDS" (TABELLI) - ART. 14 TAL-KAP 139 - ESTETIKA - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 441 TA' L-1935
Summary
Huwa veru, f'materja ta'adulterju, illi l-kwerela tertendi ruhha ghall-korreu "ipso jure", u illi r-rinunzja favur il-wiehed testendi ruhha "ipso jure", favur il-persuna l-ohra hatja; izda b'daqshekkma jigix li l-procediment ghandu jieqaf kontra t-tnejn meta mhux possibbli jinbeda u jitkompla l-gudizzju penali kontra wihed miz-zewg hatjin f'delitt ta' adulterju, ma ghandux jigi mpedut u mwaqqaf il-gudizzju kontra l-parti akkuzata li kontra taghha l-gudizzju jista' liberament isir. Fil-daz prezenti. ir-ragel akkuzat ta' adulterju rnexxielu jahrab minn Malta fil-pendenza tal-procediment kriminali kontra tieghu u l-hatja l-ohra, u l-Prosekuzzjoni talbet is-separazzjoni tal-gudizzji biex il-procediment jitkompla kontra l-hatja l-ohra; u l-Qorti tal-Magistrati cahdet dik it-talba. Izda l-Qortita' l-Appell, b'applikazzjoni tal-principji hawn fuq imfissra, irrevokat id-digriet ta' l-ewwel Qorti u ordnat li l-procediment jitkompla kontra dik il-hatja l-ohra; salva l-pendenza "sine die" tal-procediment kontra l-hati assenti, jekk u skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info