Reference: Volume 35C (1951), Part No. 4, Section , Page 764

Judgement Details


Date
24/11/1951
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
DOMINIC MINTOFF, A. & C.E., B.E. & A., PR. ET NE.ET. vs THOMAS HEDLEY NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 425 TAL-KODICI KRIMINALI - PENALI - RIMOZZJONI TA' INKONVENJENT - SENTENZA
Summary
Kull min hu milqut b'ingurja kollettiva ghandu azzjoni penali kontra l-awtur ta' l-ingurja. Artikolustampat f'gurnal mhux inkriminabili sakemm ikun jikkonsisti f'apprezzament tal-politika tal-persunali hasset ruhha offiza b'dik il-kitba u f'opinjoni dwar dik il-politika, u ma jkunx oltrepassa l-limiti tal-komment gust. Imma jekk fil-korp ta'l-artikolu jkun hemm biss kommenti li fil-magguranza taghhom jistghu jissejhu "fair comment", tista' tkun libelluza l-intestatura u l-kjuzura ta' l-artikolu, jekk ikun fiha "innuendo", ossija insinwazzjoni libelluza li ma tkunx gustifikata, bhal ma tkun jekk tinsinwa li l-kwerelant huwa taht l-influwenza ta' potenza barranija kommunista. Meta l-kwerelatjigi kundannat taht l-art. 15 tal-Ligi ta' L-Istampa, il-Qorti ghandha, fis-sentenza, u fuq talba tal-parti offiza, tordna, fil-gazzetta, f'harga ta'wara, u mhux izjed tard mit-tieni hagga, il-pubblikazzjoni bla hlas tas-sentenza nnfisha, jew sunt komprensiv taghha, fl-ilsien tal-gazzetta. Dana l-ordni, pero', ghandu jinghata fl-istess sentenza, u mhux wara, avvolja t-talba ta' l-offiz ghal dik il-pubblikazzjoni, tkun saret waqt li l-Qorti kienet qieghda taqra s-sentenza. Ordni ghal dik il-pubblikazzjoni moghti wara s-sentenza huwa irritu u null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info