Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 684

Judgement Details


Date
12/12/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE ZAMMIT vs CHARLES VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - LOKAZZJONI D'OPERA - RITENZJONI
Summary
L-oggetti tal-Kuruna huma "extra commercium", u bhala tali ma jistghux jiffurmaw oggett ta' kuntratt. Konsegwentement, kuntratt ta' bejgh ta' oggett li huwa tal-Kuruna, u li ma kienx hemm permess ta'l-awtorita' kompetenti biex jigi dispost minnu, huwa null; u x-xerrej ghandu dritt jitlob lura l-prezz li jkun hallas ghal dak l-oggett, jekk l-awtorita' tehodlu dak l-oggett. Il-kwistjoni tal-bwona fede tal-parti wahda jew l-ohra f'dan il-kaz ma tidholx; ghax il-projbizzjoni tal-ligi dwar il-hwejjeg li huma "extra commercium" hija bazata fuq konsiderazzjonijiet ta' ordni publiku, u ghalhekk konvenzjoni simili hi nulla apparti l-bwona fede.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info