Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 639

Judgement Details


Date
28/08/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
NEG. GEORGE E. CAMILLERI NE. vs JOSEPH MAMO, NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1430 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - CWIEVET - TRADIZZJONI
Summary
Il-kriterju biex wiehed jiddistingwi bejn kuntratt ta' lokazzjoni d'opera u kuntratt ta' bejgh huwadak li wiehed ihares lejn l-intenzjoni tal-kontraenti: jekk dawn ikunu harsu principalment lejn obligazzjoni :di fare", il-kuntratt huwa ta' lokazzjoni d'opera; mentri jekk huma jkunu harsu principalment lejn obligazzjoni "di dare", il-kuntratt huwa ta' bejgh. Ghaldaqstant min ikollu l-hsieb li jakkwista haga li ghad trid tinhadem, l-operazzjoni hija ta' bejgh, ghax l-obligazzjoni principali hijadik "di dare". Jekk il-haga, meta tkun lesta, ghandha ssir il-prova taghha, jekk mhux bi ftehim espress, almenu skond l-uzu, ir-riskju taghha ma jghaddix fuq ix-xerrej qabel ma ssir kik il-prova. Danhu minnu, pero', kemm il-darba ma jkunx hemm dewmien fil-prova bi htija tax-xerrej; ghax jekk il-prova ddum ma ssir bi htija tax-xerrej, allura r-riskju jghaddi fuqu. Jekk imbaghad il-haga ssofri hsara minhabba kaz fortuwitu jew forza magguri, dik il-hsara jsofriha d-"domisus"; imma jekk il-kaz foruwitu jkun precedut minn htija tal-parti l-ohra, il-hsara tigi sofferta minn parti jew mill-ohra, kollha jew f'bicca, skond ic-cirkustanzi tal-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info