Reference: Volume 32B (1945), Part No. 1, Section 1, Page 321

Judgement Details


Date
15/12/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
MARIA GIUSEPPINA DEBONO ET vs CARMELO FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 951 U 1020A. TAL-PROCEDURA CIVILI - KURATUR - MANDATARJU - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Min jidher f'kawza fl-isem ta' hadd iehor ghandu jigi kundannat, tant fis-sorti kemm fl-ispejjez bhala tali u f'dik il-kwalita'; u ghalekk dak li jigi kundannat huwa, mhux ir-rapprezentat imma l-persuna rapprezentata. Imma jekk dan ir-rapprezentant ikun jidher ghal persuna assenti u bhala mandatorju taghha, huwa ikun responsabble ghall-ispejjz personalment u solidalment mal-mandanti tieghu. Izdadin l-eccezjoni ma hix extensibbli u applikabili ghal dawk il-karaturi li jidhru biex jirrapprezentax eredita' gjacenti, jew persuna assenti, wara li jkunu gew notifikati bil-banda ghan-nomina ta' kuraturi u jkunu ipprezentaw ruhhom biex jaccettaw dawn il-bandi, avvolja huma jaccettaw dik ir-rapprentanza minn jeddhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info