Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 688

Judgement Details


Date
15/12/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ALFRED TONNA vs JOHN MARIA PIROTTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1562 TAL-KAP. 23 - CESSJONI - ESEKUZZJONI TAD-DEBITUR - GARANZIJA TAS-SOLVIBILITA'
Summary
Meta fl-att tac-cessjoni li saret bil-garanzija ta' l-ezigibilita' tal-kreditu, ma jkunx sar ftehimfis-sens li c-cedent ghandu jhallas ghad-debitur jekk dan m ajhallasx fuq semplici talba, ic-cessjonarju ghandu l-ewwel jimxi kontra d-debitur qabel ma jdur kontra c-cedent. Fis-sistema malti dan il-principju jibqa' jsehh avvolja jsiru provi ta' l-insolvenza tad-debitur u jigi pruvat li, jekk isiruproceduri kontra tieghu, isiru spejjez inutili. Lanqas jiswa biex jidderroga dan il-principju l-fatt li d-debitur ikun citat fl-istess kawza mac-cedent; ghaliex l-esklussjoni tad-debitur trid tkun preventiva, u mhux kontestwali mac-citazzjon tac-cedent; u semplici citazzjoni ma hix eskussjoni preventiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info