Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 199

Judgement Details


Date
11/04/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
FRANCIS CURMI vs SALVATORE GALEA, O.B.E., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1279 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868 - BOARD TAL-KERA - KOMPETENZA - KUNTRATT "SUI GENERIS" - LOKAZZJONI - PROTECTION OFFICER - REKWIZIT TAZ-ZMIEN - REKWIZIZZJONI
Summary
Fil-kuntratt tal-Lokazzjoni l-element taz-zmien huwa kundizzjoni "sine qua non" ghall-kutratt; u danifisser illi z-zmien, miftiehem jew prezunt, irid ikun determinat, u l-lokatur ikun obbligat li jaghti t-tgawdija tal-haga mikrija lill-inkwilin ghal dak iz-zmien kollu hekk determinat. Meta r-Regional Protection Officer jirrekwizizzjona dar u jaghti t-tgawdija taghha lil persuna ohra, jinholqu rapporti specjali bejn dak l-ufficjal jista' meta jrid, fi kwalunkwe zmien, jordna lil dik il-persunali thalli dik id-dar, ghalhekk mahemm ebda determinazzjoni ta' zmien f'dan il-kaz, u allura lanqas hemm lokazzjoni vera u proprja, imma hemm kuntratt "xui generis" li ma jidholx fil-kompetenza tal-Board tal-Kera.Il-persuna li tigi akkomodata f'dar rekwizizzjonata ghalhekk hija obligata thallas ghall-okkazzjoni tad-dar dak il-kera li l-Awtorita' tkun qieghda thallas lis-sid tal-post rekwizizzjonat,u ma tistax tirrikorri quddiem il-Board tal-Kera biex jigi stabbilit il-"fair rent" ta' dak il-post.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info