Reference: Volume 35C (1951), Part No. 4, Section , Page 718

Judgement Details


Date
12/05/1951
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-PULIZIJA vs IVO VASSALLO CESAREO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 61 (1) U 63 (1) TAL-KAP. 60, U ART. 12 (1) TAL-KAP. 122 - DAZJU - KOLLETTUR TAD-DWANA
Summary
Min xjentement ikollu x'jaqsam b'xi mod biex b'qerq jinharab xi dazju tad-Dwana, jew xi ligi jew limitazzjoni tad-Dwana dwar l-importazzjoni ta' oggetti bi ksur ghad-dispozizzjonijiet tal-Ligi tad-Dwana, huwa hati ta' reat kontra dik il-ligi. Il-kollettur tad-Dwana ghandu l-fakolta' li jakkwista l-merkanzija bil-prezz dikjarat mill-importatur u biz-zieda tal-5%; izda dik il-fakolta' hija mhollijafid-diskrezzjoni tieghu u ma thassarx id-delitt u r-responsabilita' ta' min ikun ittanta jevadi d-dazju. B'mod li l-offerta li jaghmel lill-Kollettur il-hati ta' dan it-tentativ, lli jaghtih il-merkanzija b'dak il-prezz u b'dik iz-zieda, ma tiswielux biex jigi liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info