Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 593

Judgement Details


Date
08/05/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PAUL M FORMOSA vs LEWIS GUSMAN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI TAL-FOND MIKRI - LOKAZZJONI
Summary
il-konduttur li jiehu fond b'kiri, u jintrabat li jassikura dak il-fond kontra l-hruq u l-hsara ma`kumpannija assikuratrici ben vista ghall-loaktur, jekk ma jkunx hemm ftehim dwar il-valur tal-fond ma jezegwix l-obligazzjoni tieghu billi jqabbad perit biex jistma l-fond u jassikura l-fond ghas-somma fissata minn dak il-perit bhala valur tal-fond; gahx huwa mhux fil-liberta` li jaghmel is-sikurta`fuq l-istima ta` dak il-perit mingahjr ma jippartecipa bl-ebda mod lill-lokatur, imma huwa fid-dmir, qabel ma jaghmel is-sikurta`, li jaccerta ruhu illil-lokatur huwa kuntent b'dik l-istima. Patt simili jista` jigi ragjonevolment interpretat biss fis-sens illi l-lokatur ried jitfa` l-piz kollu fuq is-sigurta`; u gahlhekk, jekk l-assikurazzjoni li jaghmel il-konduttur bil-mod hawn imsemmi tirrizulta insufficjenti, il-konduttur ma jkunx adempixxa l-obligzzjoni teighu kif kellu jadempiha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info