Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 232

Judgement Details


Date
22/05/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE SPITERI vs ANTONIA SPITERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 159 TAL-KODICI CIVILI - AWTORIZZAZZJONI TAL-QORTI - DEPOZITI BANKARJI - KAPITALI - MINURI - PATRIA POTESTA' - ZBANK
Summary
Hu veru illi l-uzufrutt jista' jispicca, fost kazijiet ohra, meta l-uzufruttwarju jinqeda hazin bil-jeddijiet tieghu, sew billi jaghmel hsara fil-fondi minnu uzufruwiti, sew billi jhallihom jitgharrquminhabba nuqqas ta' tiswijiet ordinarji. Dwar dawn it-tiswijiet, pero', dawn, logikament huma dawkli jsiru mehtiega wara li jibda l-uzufrutt, u mhux ukoll dawk li ga kienu mehtiega qabel; u kwantu ghad-deterjoramenti fil-haga suggetta ghall-uzufrutt, mhux kull deterjorament u kull attt abbuziv tal-godiment hu bizzejjed biex jaghti lok ghad-dekadenza mill-uzufrutt; ima jehtieg li l-atti li jigu mputati lill-uzufruttwarju jkunu ta' natura tali li jipproducu deterjorament gravi li jaffetta s-sustanza tal-haga suggetta ghall-uzufrutt
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info