Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 577

Judgement Details


Date
01/05/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO SANT vs GIUSEPPE GRECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - DANNI - RECESS TA` L-APPALTATUR
Summary
Min jassumi li jaghmel xoghol bir prezz stabbilit u determinat, ma jistax jirrecedi bla raguni tajbamill-ftehim, ujitlob il-hlas tax-xoghol lijku lahaq ghamel, in bazi tal-ftehim. Imma gahx-xoghol li lahaq ghamel huwa fil-pozizzjoni ta` terz li ghamel xoghol utili fli-haga ta` haddiehor; u gahlhekk haqqu kumpens in bazi ghar-regoli tal-pussess u ta` l-accessjoni, gahl dak ix-xoghol. Minn dak il-kumpens, pero`, ghandu jigi dedott dak li l-appaltatur huwa obligat ihallas lill-kotroparti ghal danni u interessi. U dawn id-danni u interessi l-kontroparti ma titlifx idd-ritt ghalihom minhabba l-fatt li hija tkun kompliet ix-xoghol abbandunat mill-appaltant mingahjr ma tkun talbet l-awtorizzazzjoni tal-Qorti biex tkompli x-xoghol hija bi spejjez ta` l-appaltatur. Ghax dik l-awtorizzazzjoni mhix assoltament mehtiega meta l-appaltant, biex jottjeni dak li kien ommess mill-appaltatur, ma jkunx sejjer imiss il-patrimonju tad-debitur jew ta` terzi persuni. Biss, id-debitur ma ghandux ibati l-ispejjez lil-kreditur jaghmel u li jigu mill-Qorti kunsidrati eccessivi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info