Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 676

Judgement Details


Date
29/11/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE DALLI vs RITA SCERRI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BARMAID" - ART. 1161 (1) TAL-KODICI CIVILI, U NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 392 TA' L-1929 - IMPJEG - KLAWSOLA PENALI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - NULLITA' - OBLIGAZZJONI
Summary
Il-kondizzjonijiet ta' l-impjieg ta' "barmail", ghal dak li jirrigwarda s-salarju, l-allogg, il-ghajxien, u l-hinijiet tax-xoghol, huma suggetti ghall-approvazzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija. In-nuqqas ta' dik l-approvazzjoni jgib in-nullita' tal-ftehim. In-nullita' ta' l-obligazzjoni principali ggib maghha n-nullita' tal-klawsola penali accessorja ghal dik l-obligazzjoni. Ghaldaqstant "barmail" li timpjega ruhha bi ftehim fejn tigi stipulata klawsola penali ghal xi nuqqas ta' adempiment tal-pattijiet, ma tinkorrix fil-penali jekk il-kondizzjonijiet fuq imsemmija ta' l-impjieg taghha majkunux gew approvati mill-Kummissarju tal-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info