Reference: Volume 32A (1945), Part No. 1, Section , Page 192

Judgement Details


Date
12/03/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GEORGE CUTAJAR vs GIUSEPPE CINI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FAIR RENT" - ABROGAZZJONI TA' LIGI - ART. 2 TA' L-ORDINANZA XVI TA' L-1944, U ART. 239 TAL-PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - DRITT DIVERS MINN DAK DEDOTT - LAND VALUATION OFFICE - RITRATTAZZJONI
Summary
Sentenza tal-Board tal-Kera li hija inappellabli u tghaddi f'gudikat hija suggetta ghar-ritrettazzjoni jekk jikkonkorri wiehed mill-motivi ta' ritrattazzjoni li trid il-Ligi tal-Procedura Civili. F'kaz fejn issir talba ghall-awment ta' kera determinat, jekk il-Board tal-Kera jistabbilixxi l-"fair rent", ma jkunx qieghed jiddecidi la "extra" u lanqas "ultra petita". Fl-applikazzjoni ta' l-Ord. XVI ta' l-1944 il-Board tal-Kera mhux tenut joqghod ghall-kera li effettivament il-post kien mikri fil-31 ta' Marzu 1939, u lanqas ghall-fissazzjoni tal-Kera maghmula mil-Land Valuation Officer jew minnebda awtorita' ohra. Huwa principju fondamentali tad-dritt gudizzjarju illi meta ligi antika tigiabrogata, jew f'xi dispozizzjonijiet taghha ssir inkompatibili mal-ligi l-gdida, il-Qorti ghandha tapplika immedjatament il-ligi l-gdida. Il-Board tal-Kera, bhala organu ta' gurisdizzjoni sommarja, jista' japplika l-art. 239 tal-Procedura Civili, li jippermetti lill-gudikant, meta jirrizulta drittdivers minn dak dedott, li jaqta' l-kawza fuq l-istess atti u dritt divers hekk rizultat, avvolja majkunx fit-termini tat-talba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info