Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 654

Judgement Details


Date
30/10/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PETER OLIVIERI vs GEORGE SCHEMBRI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GIRIEN - KOMPETENZA - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LICENZJA - MOLESTJA
Summary
L-ghoti tal-licenzi mill-Kummissarju tal-Pulizija huwa sindakabili mill-Qorti jekk jirrizulta li hemm lezjoni tad-drittijiet ta' hadd iehor. Il-proprjetarju ghandu dritt li juza liberament mill-proprjeta' tieghu, avvolja b'daqshekk il-vicin, tieghu jigi privat minn xi vantagg; u konsegwentement danid-dritt tal-proprjeta' jista' jigi koartat biss meta lill-vicin tigi arrekata molestja' ta' xortagravi. Fil-konsiderazzjoni tal-gravita' tal-molestja l-Qorti ma ghandhiex tiehu in konsiderazzjonic-cirkustanza li l-att tal-vicin ikun jikkaguna xi telf ta' profitt lill-vicin l-iehor. L-eccezzjoni ta' l-insindakabilita' ta' l-att tal-ghoti tal-licenzi mill-Qorti tammonta ghal eccezzjoni ta' l-inkompetenza tal-Qorti, u ghalhekk dik l-eccezzjoni ghandha tigi deciza b'kap separat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info