Reference: Volume 35C (1951), Part No. 4, Section , Page 751

Judgement Details


Date
20/07/1951
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
IL-PULIZIJA vs GUZEPPI DARMANIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LICENZA - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 430 TA' L-1937 - TALKIES
Summary
Il-fatt li t-titolar ta' licenza ta' talkies ikun ghamel dmiru kollu biex ma jidhlux nies ta' certaeta' f'wirjiet li ghalihom dawk in-nies majistghux jidhlu, u intant jidhol xi hadd ghall-wirja hekkprojbita, ma jezimix lit-titolar tal-licenzja mir-responsabilita' penali; ghaliex l-osservanza stretta tar-regolamenti dwar id-dhul ta' persuni ta' certa eta' ghall-wirjiet projbiti galihom hija bazata, mhux fuq l-uzu jew le tad-diligenza mehtiega biex jigu mharsa dawk ir-regolamenti, izda fuq il-fatt tal-permanenza tal-licenza fuq isem l-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info