Reference: Volume 35C (1951), Part No. 3, Section , Page 562

Judgement Details


Date
29/03/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ALBERT GEORGE EDGERBY ET vs GEORGE SCHEMBRI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPARTAMENTI AMMOBILITI - BOARD TAL-KERA - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - RIPETIZZJONI TA` KERA ECCESSIV
Summary
Huwa veru li l-Qorti ordinarji huma kompetenti biex jikkundanna lil sid il-kera li jaghti lure l-kera eccessiv li jkun ircieva ghand l-inkwilin; imma dan hu veru biss sakemm, biex ikun hemm dik il-kundanna, ma jkunx hemm bzonn li jigu ezaminati kwistjonijiet ohra li huma ta` kompetenza eskluziva tal-Board tal-Kera. Ghaldaqsatnt, qabel ma l-Qorti ordinarja tkun kompetenti biex tikkundanna lis-sidghar-restituzzjoni ta` l-eccess pretiz, hemm bzonn lil-kwistjoni ta` la-mont tal-kera xieraq tkun gagiet deciza mill-Board tal-Kera; gahx kwistjoni simili hija b'ligi deferita lil dak il-Board. Jekkl-oggett tal-kirj huwa appartament ammobilit, ul-kera xieraq tal-fond bhala "bare premises" ikun gagie stabbilit mill-imsemmi Board, il-pozizzjoni ma titbiddelx, billi jibqa` dejjem mehtieg lil-keraxieraq ta` l-appartament ammobilit jigi fissat mill-Board tal-Kera qabel ma l-inkwlin jista` jitlobmill-Qorti l-kundanna tas-sid ghall-hlas ta` l-eccess. U ma jistax l-inkwlin jissupera dak l-ostakola billi jakkredita lis-sid fl-ammont fissat mill-Board ghal "bare premises" biz-zieda tal-kera massima permess mill-ligi ghall-ghamara, ujitlob id-differenza bejn it-total ta` dawn iz-zewg kerijiet us-somma mhallsa ghall-kera bhala eccessiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info