Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 135

Judgement Details


Date
21/03/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NAZZARENO SAMMUT vs I.C.A. CARMELO MICALLEF NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ART. 2253 (A) U 2214 TAL-KODICI CIVILI - KORRISPONDENZA - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Summary
Dwar it-toroq vicinali ssehh il-prezunzjoni li huma proprjeta' demanjali, kemm-il-darba ma jirrizultax illi t-trieq vicinali in kwistjoni tkun giet kostruwita fuq art privata; ghax jekk jigi pruvat lit-trieq giet kostruwita fuq art privata, allura dik il-prezunzjoni ma ssehhx u t-trieq titqies li hi privata. Jekk it-trieq hija privata, ma jistghax jinghad li saret publika, jew ghax il-Gvern ikunghamel fiha xi tiswijiet jew xi xogholijiet ohra, bhal ma huwa d-drenagg; ghax trieq vicinali hija suggetta ghas-servitu' ta' transitu u uzu publiku; u l-Gvern ghandu dritt jaghmel fiha, mhux "jure gestionis", imma "jure imperji", dawk ix-xogholijiet ma ghandhomx jitqiesu li saru atti kostitwenti pussess tat-trieq. Il-prova li t-trieq hi publika tmiss lil min jallega li hi publika, indipendentement minn kwalunkwe prezunzjoni; u l-provali t-trieq kienet privata u saret publika tista' ssir biss bil-produzzjoni ta'att li juri t-trasferiment tat-trieq favur il-Gvern; ghaliex trieq privata billi tigi trasferita lill-Gvern, u dan it-trasferiment ma jistghax isir hlief b'att publiku
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info