Referenza: Volum 42A (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 126

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/03/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Partijiet
ALICE CASSAR TORREGGIANI vs ALBERT R. MANCHE'
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATTI "JURE IMPERII" - PASSAGG PUBLIKU - PROVA - SERVITU' - TRIEQ
Fil-Qosor
Skond il-ligi, il-qerq, "dolus", huwa vizzju tal-kunsens; u meta jigi pruvat, jaghti lok ghall-annullament tal-kuntratt. L-ghemil doluz huwa motiv ta' nullita' tal-ftehim, meta l-inganni maghmulin minwahda mill-partijiet ikunu tali illi minghajrhom il-parti l-ohra ma kienetx tikkuntratta. U ghalhekk jehtieg illi l-inganni jkunu l-kawza determinanti li tat lok ghall-ftehim li ghaqqad in-negozju. Certament, ghal dan l-iskop l-inganni jridu jkunu ta' natura li jistghu jaghmlu impressjoni fuq bniedem sensat, u tali li jeccedu l-limiti tal-furberija tollerata fin-negozju; ghalhekk wiehed ma jistghax, fil-konsiderazzjoni taghhom, jipprexxindi mill-kondizzjoni personali tal-partijiet; u fil-valutazzjoni taghhom huwa mehtieg li wiehed jara c-cirkustanzi kollha li fihom gie konkjuz in-negozju. Mill-banda l-ohra, askemm ma jkunx dolo fil-veru sens, jew frode, is-semplici tifhir tal-oggett u l-ezagerazzjoni tal-valur intrinseku tieghu, wehedhom, ordinarjament mhumiex hlief is-solita xorta ta' inkoraggiment li fin-negozju huwa tollerat bhala "dolus bonus", biex dak li jkun jkompli jsahhah il-volonta' tal-parti l-ohra biex tikkonkludi l-ftehim.Trattandosi ta' bejgh ta' oggett sekonda man, il-fatt li l-venditur jghid lix-xerrej li l-oggett kien swielu fil-fatt, u li dak l-oggett sar jiswa aktar, bhala gdid, milli fil-fatt kien jiswa, huwa certament ingann; imma dan l-ingann wahdu ma hux bizzejjaed biex igib l-annullament tal-bejgh. Jekk, pero', ma' dan l-ingann jizdied iehor, konsistentifilli l-venditur jghid lix-xerrej li huwa kien xtara l-oggett tal-bejgh bhala sekonda man, meta kienilu juzah ghal dak iz-zmien kollu, allura l-ingann huwa tali li jillegittima r-rizoluzzjoni tal-bejgh minhabba qerq tal-parti l-ohra u vizzju tal-kunsens tal-parti li akkwistat l-oggett. Huwa veru lil-kumpratur seta' jaghmel l-indaginijiet opportuni biex jitkixxef jekk dak li qallu l-venditur fuqil-prezz u l-eta' tal-oggett kienx minnu; imma jekk ic-cirkustanzi huma tali li xc-xerrej ma kelluxragunijiet biex jiddubita mill-assikurazzjonijiet tal-venditur, l-ingann jibqa' li kien il-kawza determinanti tal-bejgh, u kwindi huwa motiv ta' annullament tal-bejgh ta' dak l-oggett.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni