Reference: Volume 32B (1945), Part No. 1, Section 1, Page 306

Judgement Details


Date
03/12/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG, GANADO E.
Parties
AVUKAT D. EDOARDO VASSALLO vs MARIA EURICHETTA BONETT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 169 U 175 TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - DOKUMENTI - EZIBIZZJONI TAGHHOM WAQT IL-KAWZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Ir-regola li mhix permessa l-produzzjoni ta' dokumenti godda waqt il-kawza tirriferixxi ghall-procedura quddiem il-Qorti ta' l-Appell permezz ta' libell jew petizzjoni, u mhux ghall-procedura permezzta' citazzjoni. Meta l-procedura hija permezz ta' citazzjoni, ghalkemm il-ligi trid li mac-citazzjoni jigu prezentati d-dokumenti mehtiega biex isostnu d-domanda, il-Qorti pero ghandha l-fakulta li tippermetti waqt it-trattazzjoni tal-kawza fl-ewwel istanza l-produzzjoni ta' kwalunkwe dokumenti lijkun mehtieg ghall-istazzjoni tal-kawza. Il-produzzjoni tardiva ta' dawn id-dokumenti tista' tinfluwixxi fuq id-decizjoni tal-kap ta' l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info