Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 55

Judgement Details


Date
24/02/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO KOLUDROVICH vs CARMELO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1023 U 1266 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - NULLITA' - QERQ - VIZZJI TAL-KUNSENS
Summary
Huma atti tal-kummerc ix-xiri u bejgh mill-gdid ta' immoibili meta jsiru bi spekulazzjoni kummercjali, u l-intraprizi tal-bini. Din id-dispozizzjoni tal-ligi tikkomprendi l-operazzjonijiet kollha li jistghu jirrigwardaw l-immobili, fosthom il-kiri u s-sullokazzjoni taghhom bi spekulazzjoni kummercjali. Ghaldaqstant, l-att ta' min jissulloka fondi mikrijin ghandu bi spekulazzjoni kummercjali, huwaatt obbjettiv tal-kummerc; u dak l-att, bhala li hu ta' natura kummercjali, jaqa' fil-kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc; u ghalhekk taqa' f'dik il-kompetenza ani l-azzjoni tas-subinkwilin ghar-rifuzjoni ta' kera eccessiv li huwa jkun hallas bis-sahha tas-sullokazzjoni lilu maghmula. Barra minn dan, bl-ezercizzju ta' dawn l-atti tal-kummerc bi professjoni, min jaghmilhom isir kummercjant; u billi l-att li jifforma oggett tal-kawza li ssir ghal din ir-rifuzjoni huwa ghalieh kummercjali, l-azzjoni li titnissel minnu tmiss lill-Qorti tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info