Referenza: Volum 42A (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 86

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/03/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM
Partijiet
JOSEPH TABONE vs JOSEPH FLAVIA SIVE DE FLAVIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 135 TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 572 U 571 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI - AZZJONIJIET POSSESSORJI - CITAZZJONI - KAWZALI - MANUTENZJONI U REINTEGRAZZJONI - SPOLL
Fil-Qosor
Huwa principju generali illi n-natura u l-indoli tal-azzjoni gandhom jigu dezunti mit-termini tal-att li bih jinbdew il-proceduri; u an hu veru partikularment fil-materja ta' azzjoni possessorja. Pero' jista' jaghti l-kaz li mit-termini tac-citazzjoni ma jkunx jista' facilment jinghad malajr liemahi l-azzjoni verament intentata mill-attur; u jista' jkun ukoll li dan ikun sar deliberament, bil-hsieb li b'dan il-mod l-attur jigi li qieghed jezercita l-azzjoni ta' manutenzjoni u dik ta' reintegrazzjoni flimkien. Imma dan ma hux permess; ghax dawn iz-zewg azzjonijiet, ghad li ghandhom hafna punti ta' kontatt bejniethom, huma assolutament distinti fin-natura u l-iskop taghhom, u huma mmexxijinminn regoli ta' procedura diversi. Dawn iz-zewg azzjonijiet ma jistghux ma jigux ezercitati konfuzament u flimkien b'domanda wahda. Dan hu kuntrarju, mhux biss ghall-principji fuq imfissra, izda wkol ghad-dispost espress tal-Ligi tal-Procedura li jezigi li c-citazzjoni gandu jun fiha mfissrin car u sewwa l-oggett u r-raguni tat-talba. Jekk b'dan kollu l-Qorti tirritjeni li l-azzjoni ezercitatahija dik ta' spoll, u l-attur ma jippruvax li hu intenta dik l-azzjoni fiz-zmien ta' xahrejn preskritt mill-ligi, l-azzjoni taqa' mhabba nuqqas ta' wiehed mir-rekwiziti essenzjali taghha, minghajr majkun hemm bzonn li jigi cjoe' tal-pussess jew detenzjoni, anki biss bhala fatt, u dak tat-turbattiva li timmerita l-protezzjoni tal-azzjoni possessorja.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni