Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section , Page 5

Judgement Details


Date
07/02/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, HARDING WILLIAM, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ONOR JOSEPH ELLUL MERCER M.L.A.NE ET vs P.L. ALBERT BORG OLIVIER DE PUGET ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.3 U 15(1) TAL-KAP. 90 - BEJGH TA' OGGETTI TA' IMPORTANZA ANTIKWARJA U ARTISTIKA - DRITT TAL-PREFERENZA - GUDIKANT - PROTEZZJONI TAL-ANTIKITAJIET
Summary
Wiehed mir- rekwiziti li jehtieg jikkonkorri sabiex jista' jigi nvokat il-gudikat huwa dak tal- identita' tal- oggett ("eademres"). Id-dritt ta' preferenza li l- ligi dwar il- Protezzjoni tal- Antikitajiet taghti lill- Gvern fl-okkazzjoni tal- bejgh ta' oggetti ta' importanza antikwarja u artistikajolqot bejgh determinat. Ghaldaqstant, jekk il- gvern jezercita d- dritt ta' preferenza fuq xi oggetti ta' importanza antikwarja u artistika li jkunu nbieghu f'irkant, u jibqa' sokkombenti fil- kawzali mbaghad jaghmel biex jigi dikjarat validu l- ezercizzju tad-dritt fuq l- istess oggetti ghax minxtrahom minn dak l- irkant rega' ttrasferihom lil hadd iehor, ma jistghax, fil- kawza li mbaghad jerga jaghmel il- Gvern biex jigi dikjarat validu l- ezercizzju tad- dritt ta' preferenza kien il- bejgh bl- irkant, mentri fil- gudizzju ta' wara oggett tad-dritt ta' preferenza kien il- bejgh bl-irkant, mebtri fil- gudizzju ta' wara oggett tad-dritt ta' preferenza huwa t- trasferiment sussegwenti ghall- bejgh bl- irkant, u ghalhekk l- oggett tal- kawza (apparti konsiderazzjonijiet ohra) fil- kaz wiehed u l- iehor huwa divers, u din id-diversita' tal- oggett teskludi l- gudikat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info