Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 280

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/11/1998
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D., SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
GAETANO BUSUTTIL vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU U L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DROGA - KONTRO-EZAMI - POSSIBILITA` - PROCEDURI KRIMINALI - SMIGH XIERAQ - XHIEDA
Fil-Qosor
Il-Prim`Awla tal-Qorti Civili, Sede Kostituzzjonali, fid-19 ta` Dicembru, 1997 ippronunzjat sentenzali biha cahdet ir-rikors tar-rikorrent li bih ilmenta min-nuqqas ta` smigh xieraq fi proceduri kriminali istitwiti kontrih. L-ilment tar-rikorrent kien jikkonsisti filli l-Qorti, b'applikazzjoni ta`l-artikolu 30A ta` l-Ordinanza dwar il-Medicini Perikoluzi, Kap. 101, hadet in konsiderazzjoni biexsabitu hati deposizzjonijiet moghtija minn xhieda li kienu nghataw mhux fil-presenza tieghu, ossiafi proceduri li fihom hu ma kienx parti. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. L-artikolu 30A tal-Kap. 101 tal-Ligijiet ta` Malta tippermetti l-produzzjoni kontra kull persuna "involuta f'xi reat kontra dik l-ordinanza" ta` kull dikjarazzjoni maghmula minn dik il-persuna u li hija "kkonfermata quddiem magistrat u kull xhieda moghtija minn dik il-persuna, quddiem xi qorti, tista` tingieb bi provakontra kull persuna ohra akkuzata b'reat kontra l-istess Ordinanza......." Ma hemmx dubbju li fis-sustanza dan l-artikolu jirregola l-ammissibilita` ta` dikjarazzjonijiet jew xhieda guramentata maghmula minn persuuna quddiem magistrat jew quddiem xi qorti fi proceduri kriminali ohra kontra akkuzatilli jkun akkuzat b'reat bhal dak taht ezami. Il-produzzjoni ta` xhieda permezz ta` affidavit - kifessenzjalment hi xhieda guramentata moghtija quddiem qorti - hi materja rregolata permezz tad-drittprocedurali tal-pajjiz imma certament ma jistax jinghad li hemm xi oggessjoni di fondo ghall-principju, fuq bazi kostituzzjonali, li tipprekludi produzzjoni tieghu b'mod li kienet tikkostitwixxi a priori lezjoni tad-dritt fondamentali ta` smigh xieraq jew ta` xi aspett tieghu. Ghandu jkun ovvju illi l-essenzjal mil-lat prettament kostituzzjonali u mhux minn dak ta` opportunita` procedurali hu lil-kontroparti jkollha ampja possibilita` mhux biss li tikkontrolla tal-prova imma ukoll li tikkontrobattiha billi tipproduci lix-xhud li hekk ikun "iddepona" ghall-kontro-ezami. Dik il-possibbilita`kienet disponibbli ghar-rikorrent.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni