Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 74

Judgement Details


Date
13/05/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
ANTONIETTE FARRUGIA PRO ET NOE vs SAMMY MEILAQ NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DELITT - INTERPRETAZZJONI TA' ECCEZZJONI TA' PRESKRIZZJONI - KUMPANIJA - L-AZZJONI "DEBITORS DEBITORIS MEI"
Summary
Azzjoni bbazata fuq l-obbligazzjoni li titwieled mill-kommissjoni ta' delitt ma tistax tigi propostakontra kumpanija, inkwantu kumpanija ma tistax tikkommetti delitt, ghaliex dan jista' jigi kommessbiss minn persuna fizika. Id-dirigenti ta' kumpanija jridu jigu mharrka personalment, u mhux fil-kwalita' taghhom rapprezentattiva, ghalkemm naturalment bil-kwalifika li d-delitt ikkommettewh meta kellhom il-kariga kwalifikanti u huma responsabbli ghad-decizjoni li ttiehed jew naqsu li jaghmlu dakli kellhom id-dover li jaghmlu anki biex ma jippermettux li d-delitt jigi kommess. Il-Qorti ghandhadejjem tinterpreta kull aspett ta' l-eccezzjoni ta' preskrizzjoni b'mod ristrett. Il-preskrizzjonikontra l-azzjoni "debtor debitors mei" hija dik li hija applikabbli bejn iz-zewg debituri tal-kreditur li qed jezercita l-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info