Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section 1, Page 165

Judgement Details


Date
28/03/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
GIOVANNI AQUILINA vs ONOREVOLI JOSEPH ELLUL MERCER NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATTI "JURE IMPERII" U ATTI "JURE GESTIONIS" - REKWIZIZZJONI
Summary
Jekk l-awtorita` rekwizizzjonanti, li tkun harge rekwizizzjoni ta` fond, in segwitu ghar-rekwizizzjoni timmodifika l-effetti u d-durata tal-istess rekwizizzjoni, jinholoq bejn il-Gvern u l-persuna rekwizizzjonata rapport kontrattwali li ma jistghax jitwaqqa u laqnas jitbiddell bit-tibdil tal-ministri u b-trasferiment tad-dipartiment tal-"Housing" minn ministru ghal iehor. Il-kwisjotni tal-insindakabilita` tal-atti li l-Gvern jaghmel "jure imperii" bhla ma hija rekwizizzjoni, u tal-potesta` lil-istess Gvern "ope Legis" ghandu "jure imerii"; f'kazijiet simili, ma tidholx; ghax l-istess "requisition order" , u ghalhekk l-istess att maghmul "jure imperii" mill-awtortia` kompetenti tal-Gvern, gie modifikat minn dik l-istess awtorita` bl-istess potesta` li ghandha "jure imperii", ughalhekk ir-rapporti u d-drittijiet et reciproci tal-Gvern u c-cittadin f'dan il-kaz huma regolati u jiddependu mir-Requisition order" kif modifikata u ristretta mill-istess awtorita`. Certament, l-awtorita` setghet ma mmodifikatx l-effetti tar-requistion order"; izda la ghamlet il-modifika u l-limitazzjoni, l-awtorita` tinsab marbuta bis-sahha tar-"rule of law" daqs ic-cittadin, u ma tistghax arbitrarjamenttijoraha. Meta fl-amminsitrazzjoni tad-demanju publiku l-Gvern, bhal kwalunkwe amministratur iehor,jirrendi ruhu suggett ghal dawk l-impenji ghall-ligi tal-pajjiz, u jrid jirrispettaha. U ga ladarbal-istess Gvern illimita u rrestringa l-effetti u d-durata tar-rekwizizzjoni ghall-kaz litavvera ruhha xi eventwalita` minnu stess imsemmija, il-persuna rekwizizzjonata tista` tazzjona lill-Gvern biextigi pronunzjata c-cessazzjoni tar-rekwizizzjoni, malli tavvera ruhha dik l-eventwalita` minghajr ma jkun sar fl-intervall ebda att oehor "jure imperii" da parti tal-Gvern fuq l-istess fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info