Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section 1, Page 264

Judgement Details


Date
09/05/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EMMANUELE VELLA vs ANTONIA ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - "HARDSHIP" - APPELL - BOARD TAL-KERA - FAMILJA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Il-fatt illi l-Board tal-Kera, meta ghamel il-valutazzjoni tas-"suitability" ta' post offert lill-inkwilin bhala "alternative accomodation", ma nkludiex certi nies li joqghodu fil-post li tieghu tintalab ir-ripreza ta' pussess, jinvolvi punt ta' ligi li jirrendi dik is-sentenza appellabbli; Ir-ragunament tal-Board fis-sens illi l-fatt li l-inkwilin izomm mieghu lill-bintu ma' zewgha, meta din tizzewweg, ma ghandux jippregudika lill-lokatur b'mod li jsir wisq difficli ghalieh li jirriprendi pussess tal-fond ghall-bzonnijiet tieghu, u li ghalhekk, meta jitqies l-"extent" tal-"alternative accomodation" offerta ma ghandhomx jitqiesu dik il-bint u zewgha, mhuwiex accettabbli. Jekk dawn ikunu ilhom li zzewgu, u minn dejjem ghexu mal-inkwilin, huma ghandhom, ghall-finijiet tal-"extent" tal-"alternative accommodation", jigu kunsidrati bhala formanti parti mill-familja tal-inkwilin, u ma ghandhomx jigu eskluzi fil-konsiderazzjoni tal-"extent" tal-fond offert bhala "alternative accomodation".Meta l-Qorti tal-Appell ma taqbelx mal-punt ta' ligi kif prospettat u applikat mill-Board tal-Kera,ikun il-kaz li l-Qorti tal-Appell tirrivedi l-meritu tal-kawza, anki ghal dak li hu l-apprezzamentta' fatt maghmul mill-Board. Jekk il-Qorti tasal ghall-konkluzjoni li l-"alternative accomodation"offerta hija "suitable", mhux il-kaz li jsir ebda paragun tal-"hardship".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info