Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section 1, Page 115

Judgement Details


Date
17/03/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ROBERT BORG OLIVIER ET. NE. vs LAWRENCE FARRUGIA, M.B.E. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MALTA FOOTBALL ASSOCIATION" - ASSOCJAZZJONIJIET - GURISDIZZJONI
Summary
Assocjazzjonijiet bhal ma hija l-"Malta Football Association" jikko-ezistu in kwantu l-assocjati jaghmlu bejniethom patt socjali, sew meta jigu furmati, sew meta jkunu ga furmati u jammettu membri ohra, li bih huma vinkolati s-soci kollha ghall-ezistenza tal-istess assocjazzjonijiet ta' din in-natura u karetteristika, kif ukoll ghall-ahjar ezercizzju u operazzjoni taghhom. U r-regolamenti, regoli, ecc. li l-assocjati jiffurmaw jew le, skond il-kaz, u jaderixxu ghalihom, huma ligi bejniethom. In kwantu ghall-interpretazzjoni tal-istess regolamenti, dawn ghandhom jigu kunsidrati fil-kumpless taghhom u fl-isfond tar-raguni tal-formazzjoni tal-assocjazzjoni. Ir-Regolamenti li jiggovernaw il-"Malta Football Association", rettament interpretati, ma jaghtux lill-"Council" ta' dik l-"Association", il-gurisdizzjoni li tiehu ebda passi jew azzjoni kontra s-socjetajiet, meta dawn l-istess socjetajiet jew membri u partitarji taghhom igibu ruhhom hazin u jonqsu mir-rispett versu membri tal-Kunsill ta' dik l-"Association" meta dawn ikunu jinstabu fi trieq publika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info