Reference: Volume 42A (1958), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
13/01/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE BORG vs P.L. BENEDICT HADRIAN DINGLI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AR. 37(2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 5(H) U 640(B) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ATT TA' KUMMERC - DELITT - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - LOKAZZJONI - RIFUZJONI - RIGAL - SULLOKAZZJONI - XIRI UBEJGH MILL-GDID TA` IMMOBILI
Summary
L-espressjoni "xiri u bejgh mill-gdid ta` ommobili" tikkomprendi l-ispekulazzjonijeit kummercjali kollha li jsiru dwar l-immobili, fosthom il-lokazzjoni u sullokazzjoni taghhom bi skop ta` spekulazzjoni. Ghaldaqstant, min jiehu djar b'kiri biex jerga jikrihom b'kera oghla, jaghmel att objettiv tal-kummerc, u bhala att ta` natura kumercjali, dak l-att jaqa` fil-kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc, kiftaht l-istess kompetenza taqa` kull azzjoni konnessa mieghu; u ghalhekk, l-azzjoni tal-inkwlini ghar-rifuzjoni ta` rigal imhallas illegalment fl-okkazjoni ta`k irja maghmula minn dak il-lokatur hijawkoll ta` kompetenza kummercjali. Xejn ma jiswa` li si tratta ta` att illegali, jew delitt; ghaliex,l-obligazzjoni lititwieled tiehu l-karattru kummercjali meta l-iskop taghha huwa kummercajli, jew meta hija kollegata ma` fatt kummercjali. Barra minn dan, jekk minn jikri djar biex jerga jissulokahom bi profitt jaghmel dawn l-atti bi professjoni,a llura huwa jsir kummercjnat, u l-azzjonijiet li jitwieledu minn dawk l-atti, bejn kull xorta ta` persuni, jaqghu fil-kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info