Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section 1, Page 767

Judgement Details


Date
13/12/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
IL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA vs MIKIEL CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAL-AKKUZA - CITAZZJONI - KORREZZJONI KOMPETENZA - NULLITA' - QORTI TA' KORREZZJONI GUDIKATURA U QORTI TA' KRIMNALI ISTRUZZJONI
Summary
Meta l-imputazzjoni originarja tkun ta' kompetenza tal-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Kriminali Gudikatura, dik il-Qorti tista', jekk tintalab il-korrezzjoni tac-citazzjoni b'imputazzjoni ta' fatt aktar gravi li timporta kompetenza superjuri, tordna l-korrezzjoni tac-citazzjoni u tikkonverti ruhha f'Qorti Istruttorja biex issir kumpilazzjoni fuq ir-reat aktar gravi. Il-proporzizzjoni li t-termini ta' l-imputazzjoni originarja jaghtu dritt kwezit lill-imputat biex ma jigix akkuzat ta' reatta' kompetenza superjuri, ma hix accettabbli. Ghaldaqstant, l-eccezzjoni li l-att ta' l-akkuza huwa null ghaliex ghall-istess fattijiet dedotti fih kienet inharget citazzjoni kontra l-akkuzat b'imputazzjoni ta reat ta' kompetenza tal-Qorti ta' Kriminali Gudikatura, u li c-citazzjoni ma setghetx tinbidel ghal reat ta' kompetenza eccedenti dik ta' dik il-Qorti bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali,ma hix attendibbli. It-teorija tad-dritt kwezit akkwistat lis-semplici citazzjoni tippermetti, cjo' non ostante, il-korrezzjoni tac-citazzjoni; u jew il-korrezzjoni tac-citazzjoni ghandha tigi ammessa anki meta timporta passagg ghal reat ta' kompetenza superjuri, jew ghandha tigi negata anki metal-imputazzjoni tibqa' ta' kompetenza inferjuri ghalkemm aktar gravi minn dik originarjament dedotta.Ghaldaqstant ebda dritt kwezit ma jigi kreat bit-termini tac-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info