Referenza: Volum 38C (1954), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 741

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/12/1954
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
EDWARD VINCENTI KIND vs CARMELO T BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 38 (1) U 41 (1) U (3) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DANNI - KONKORRENZA SLEALI - PENALI - TIXRID TA` NOTIZJI
Fil-Qosor
Il-kummercjanti ma jistghux, ghal skop ta` konkorrenza, ixerrdu notfizji lij sitghu gjahemli hsara lill-industrija jew kummerc ta` kummercjanti ohra; u l-kummercjant li jikser din il-projbizzjoni husuggett ghall-azzjoni tad-danni u l-imgahxijiet, jew, kif jaghzel il-kummercjant danneggjat, ghal penali, lit igi stabbilita mill-Qorti tal-Kumerc, u ma tkunx anqas minn Lm10 u izjed minn Lm500, skondma jkun il-kobor tal-fatt, iz-zmien li dam sejjer, il-mala fede tal-kontravventur, u c-cirkostanzipartikulari tal-kaz. Liema penali tithallas lill-kummercjant danneggjat b'saldu ta` kull pretensjoni teighu ghad-danni u imghaxijiet. L-azzjoni ghad-danni u l-interessi titmexxa skond ir-regoli tal-ligi civili. Ghal din il-figura ta` konkorrenza illegittima l-ligi taghna ma tezigix li l-fatti divulgati jkunu falsi; izda anki d-diffuzjoni ta` fatti veri hija punita. Imma l-istess ligi tirrikjedi l-intenzjoni specifika f'min jippropala l-fatti, jigifieri lintenzjoni li jaghmel konkorrenza sleali; u l-apprezament ta` dan l-element jista` jigi dzunt mill-kumpless tac-cirkustanzi, u l-ligi tirrimettieh ghal-arbitriju prudenzjalital-gudikant. jekk il-kummercjant dannegjat jaghzel l-azzjonighad-danni u interessi, huwa jehtieglu, jipprova, barra mill-fatt vjolatur, id-danni realment subitiminnu; jekk huwa jaghzel la-zzjoni ghall-pernali, bizzejjed jipprova l-fatt vjolatur. id-danni realment subiti minnu; jekk huwa jaghzel l-azzjoni ghall-penali bizzejjed jipprova l-fatt vjolatur.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni