Reference: Volume 82 (1998), Part No. 1, Section , Page 257

Judgement Details


Date
16/11/1998
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOSPEH ARENA NOMINE vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET CIVILI - RIMEDJU ALTERNATTIV - SMIGH XIERAQ - TRIBUNAL - TRIBUNAL TA` L-APPELL DWAR LICENZJI TAL-PULIZIJA
Summary
Ir-rikorrent kien jiggestixxi negozju. Ir-rikorrent ippretenda li t-tribunal taç l-appell dwar licenzi tal-pulizija kien draikament biddel il-kondizzjonijiet tal-licenzja tieghu was li rceva l-ilmenti taç terzi u minghajr ma tah smigh xieraq. Il-Prim`Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talbiet tar-rikorrent u ddikjarat l-imposizzjoni ta` kondizzjonijiet godda fil-licenzja nulli u bla effett. Il-Qorti Kostituzjonali kkonfermat. It-Tribunal ta` l-Appell dwar Licenzji tal-Pulizija, huwa tribunal amministrattiv stabbilit b'ligi u fil-proceduri quddiemu jridu jigu rispettati d-drittijiet ta` l-individwu ghall-smigh xieraq. Inoltre, l-Qorti osservat li d-deklin tla-gurisdizzjoni taghha meta jezistu rimedji alternattivi kien wihed fakultattiv u mhux obbligatorju. Certament ma kienx il-kaz lil-Qorti tiddeklina li tezercita l-gurisdizzjoni taghha billi l-operat tat-tribumal kien soggett ghas-sindakat tal-Qrati ordinarji meta l-gurisdizzjoni ta` dawk il-Qrati kienet giet limitata bl-Att VIII ta` l-1981.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info