Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 647

Judgement Details


Date
26/02/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
ALFRED BARTOLO PARNIS NE. vs CARMELO MORANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVVJAMENT - HANUT - LICENZA - LOKAZZJONI - PRIVILEGG
Summary
Meta b'kuntratt wiehed u b'kera uniku ssir kirja ta' oggetti immobbili u oggetti mobili, il-kuntratthuwa uniku; u l-privilegg tal-lokatur ghal-hlas tal-kera ghandu jigi ammess ghall-kera kollu jew eskluz ghall-kera ghandu jigi ammess ghall-kera kollu jew eskluz ghall-kera kollu, u mhux jigi ammessghall-kera ta' l-immobili u jigi eskluz ghall-kera tal-mobili. F'kaz simili, biex jigi stabbilit jekk il-privilegg ghandux jigi ammess jew eskluz, wiehed ghandu jhares lejn l-oggett principali tal-lokazzjoni. Jekk l-oggett principali huma l-mobili, allura l-privilegg ma jikkompetix lil-lokatur lanqas ghall-kera ta' l-immobili; imma jekk l-oggett principali tal-lokazzjoni huwa l-immobili, allural-lokatur ghandu l-privilegg ghall-kera kollu miftihem. Ghaldaqstant, fil-kaz ta' kirja ta' hanut bl-avvjament u l-licenza relativi, fejn il-kuntratt ikun wiehed u l-kera jkun uniku, jigifieri kera wiehed tant ghall-hanut (li huwa immobili) kemm ghall-avvjament u ghal-licenza (li huwa mobili), il-lokatur ghandu, l-privilegg ghall-kera kollu, u mhux ghall-kera tal-hanut biss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info