Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section , Page 873

Judgement Details


Date
31/07/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH COST CHRETIEN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 57 TAL-MOTOR CAR REGULATIONS - KOLLIZJONI - RAPPORT TAL-INCIDENT LILL-PULIZIJA - SKIDDJAR - TRAFFIKU
Summary
Meta tissucciedi kollizjoni minhabba li wahda mill-karrozzi nvoluti fiha tkun skiddjat, id-driver tal-karrozza li skiddjat huwa responsabbli, jekk ma gharafx jaghmel il-manuvra mehtiega biex jevita ujnaqqas l-iskiddjar, meta kellu z-zmien li jaghmel dan; u hu aktar u aktar responsabbli jekk jaghmelxi manuvra li tipprovoka l-aggravament ta' l-iskiddjar. Ghax l-imperizja fis-sewqan bhas-sewqan hazin, hija htija. Id-driver li jiltaqa' ma accident fit-triq hu obbligat jirrapporta dak l-accidentfil-pront fl-eqreb ghassa tal-Pulizija, meta ma jkunx hemm, fil-hin ta' l-accident, xi persuna li tista' ggeghlu jaghtiha ismu u l-indirizz, u meta jigri xi haga lil xi vettura, ziemel, jew frat; u kwalunkwe persuna fuq il-post tista' titlob dawk il-partikularitajiet lid-driver, u ghalhekk, u b'modspecjali, anki sid il-karrozza li sofriet il-hsara. Meta d-dirver ikun ta l-partikularitajiet tieghu lil sid il-karrozza li sofriet il-hsara, huwa ma ghandux aktar l-obligu li jirrapporta lill-Pulizija dak li gara; u ghalhekk ma jikkommettix il-kontravvenzjoni kontemplata mill-art. 57 tar-Regolamenti dwar il-Vetturi tal-Mutur jekk huwa jdum ma jirrapporta l-incident lill-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info