Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 723

Judgement Details


Date
29/10/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
EMMANUELE CAMILLERI NE vs ANTHONY CALASCIONE NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI REDIBITORJA U AZZJONI ESTIMATORJA - BEJGH - PRESKRIZZJONI JEW DEKADENZA - TERMINU - VIZZJI OKKULTI
Summary
L-opinjoni prevalenti f'materja ta` azzjoni redibitorja u ta` azzjoni estimatorja hija fis-sens illit-erminu mpost mil-ligi ghall-ezercizzju ta` dawk l-azzjonijiet huwa temrinu ta` dekadenza, u mhuxterminu ta` preskrizzjoni; umeta d-dritt ghall-propozizzjoni ta` terminu ta` preskrizzjoni; u meta d-dritt ghall-propozizzjoni ta` dawk l-azzjonijiet iku spica bid-dekorrenza taz-zmien, ma jistghux mill-kumpratur jigu opposti "in via di eccezione". Lanqas it-tratavtivi li jistghu jkun hemm bejn iz-zewg kontraenti waqt id-dekorrenza taz-zmien, biex jirrangaw jew jirrizolvu l-kwistjoni, ma jistghujkollhom effikacja interruttiva ammenokke` bhala effett u fil-kors ta` dawk it-trattativi, u filwaqtli jku ghaddej iz-zmien, il-venditur majkunx irrikonoxxa, ma jkunx ma ikkuntrstax l-ezistenza tal-vizzju; b'mod li, biex il-kumpratur jista` jsostni l-azzjoni teighu proposta wara d-dekors taz-zmien,jehtieglu jipprova illi huwa, fiz-zmien utili, informa lill-venditur bil-vizzju tal-haga, u li dan,f'dak iz-zmien, ipprometa li jiehu l-haga lura, jew almenu rrikonoxxa jew ma kkuntrastax l-ezistenza tal-vizzju. U r-rikonoxximent tal-vizzju da parti tal-venditur, biex jissospendi d-dekadenza ta`l-azzjoni redibitorja, irid ikun car, fromali, esplicitu, inkondizzjonat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info