Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section 2, Page 796

Judgement Details


Date
30/01/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SALVU ZERAFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI - KAROZZA TAL-MUTUR - LICENZA TAS-SEWQAN - POLZA TA' ASSIKURAZZJONI - RISKJI TAT-TERZI PERSUNI - SOSPENSJONI
Summary
Bejn ir-reat ta' sewqan ta' karozza tal-mutur minghajr licenza tas-sewqan u dak ta' sewqan ta' dik il-karrozza minghajr polza ta' assikurazzjoni ghar-riskji tat-terzi persuni, ma hemmx assorbiment. Dan l-assorbiment jista' jkun hemm loku, fil-kazi kongruwi, meta polza jkun hemm, izda titqies li saret ineffikaci inhabba sewqan da parti ta' min ma kellux licenza tas-sewqan, u mhux meta polza ma kienx hemm. Il-fatt li wiehed jinkarika impjegat tieghu biex imur ihallas u jgib il-polza tas-sikurta', u li seta' haseb onestament li sakemm huwa ghamel uzu mill-karrozza dak l-impjegat lahaq hallas ugieb il-polza, u li ghalhekk dik il-polza kienet operativa fil-waqt li sar is-sewqan, gie f'din is-sentenza ritenut bhala "special reason" biex il-Qorti tnaqqas il-perijodu minimu preskritt mill-ligighas-sospensjoni tal-licenza tas-sewqan.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info