Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section 2, Page 786

Judgement Details


Date
30/01/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs DR. RICHARD GIACOMOTTO M.D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 7 U ART. 38 TAL-KAP. 59 - MARD DENUNZJABBLI - TABIB
Summary
Kwalunkwe tabib li jkollu pazjent taht il-kura tieghu ghandu l-obligu, malli jsir jaf li l-pazjent qieghed isofri minn xi marda li hu dover tieghu li jiddenunzja skond il-ligi, jibghat lis-Superintendent tas-Sahha Publika certifikat li fih isemmi, fost hwejjeg ohra, il-marda li fl-opinjoni ta' dak it-tabib, il-pazjent ikun isofri minnha. Dan l-obligu tat-tabib jissussisti anki meta huwa jkollu semplici suspett ta' dik il-marda. u dan l-obligu jezisti anki jekk ikun hemm aktar minn tabib wiehedjaraw il-pazjent; b'mod li ma jistax it-tabib jehles mil-htija ta' nuqqas milli jibghat dak ic-certifikat billi jallega li dak ic-certifikat gie mibghut minn tabib iehor li kien jara flimkien mieghulil dak il-pazjent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info