Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section 2, Page 782

Judgement Details


Date
16/01/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SALVU SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI - NEGLIGENZA - SINJALI - TRAFFIKU
Summary
Driver li jkun ser idawwar il-karozza biex fuq il-lemin tieghu, hu hati ta' negligenza jekk hu jagmel dik il-manuvra minghajr ma jaghmel sinjal lid-driver li jkun gej warajh biex jurieh li hu ser jaghmel dik il-manuvra, u ekk jaghti lid-driver li jkun gej warajh l-opportunita' li jevita kollizjoni.Jekk id-driver ta' quddiem jonqos li jaghmel dawk is-sinjali u ssir il-kollizjoni, id-driver ta' quddiem huwa hati kriminalment ghal dik il-kollizjoni avvolja d-driver ta' wara kien qed isuq bi speedqawwi u ma ppruvax jevita l-kollizjoni. Il-kosiderazzjonijiet li jirriflettu fuq il-htija tad-driver ta' wara ma jistghux jinfluwixxu fuq ir-responsabbilita' kriminali tad-driver ta' quddiem; ghalkemm f'sedi civili dawk l-istess konsiderazzjonijiet jistghu talvolta jinfluwixxu fis-sens li, forsi l-hsara kagunata bil-kollizjoni kienet tkun anqas qawwija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info