Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section , Page 859

Judgement Details


Date
26/06/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs DOCKYARD P.C. 347 CARMEL MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PEDESTRIAN" - TRAFFIKU
Summary
Anki fl-assenza, hawn Malta, ta' regolamenti li jiddixxiplinaw il-"pedestrians", hu cert li, anki meta jkun fil-"carriage way", il-"pedestrian" huwa ntitolat ghall-uzu ta' diligenza ordinarja mill-parti tad-drivers f'dik il-"carriage way". Il-"pedestrian" li jaqsam it-triq ghandu d-dritt kollu li d-driver juza d-diligenza mehtiega biex jevitah, anki jekk il-"pedestrian" jaqsam negligentement; u d-driver ghandu jkun ritenut responsabbli, jekk ikun naqas minn xi dmir tieghu b'mod li jkun pogga ruhu fil-pozizzjoni li ma setghax jevita l-investiment tal-"predestrian". Il-kaz li fih id-driver jista' jkun ezentat mir-responsabilita' hu dak biss li fih il-"pedestrian', b'xi att inaspettat u subitaneu, jew xort'ohra b'xi ghemil tieghu, ikun qieghed lid-driver f'pozizzjoni li, anki bl-uzu tad-diligenza mehtiega, dan ma setax assolutament jevita l-investiment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info