Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 226

Judgement Details


Date
02/08/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
ANTHONY PORTELLI ET vs EUCHARISTICO PORTELLI U B'DIGRIET TAL-31 TA' JANNAR, 1991, VICTORIA PORTELLI GIET INNOMINATA KURATRICI BIEX TIRRAPPREZENTA LIL EUCHARISTICO PORTELLI LI JINSAB IMSIEFER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SERVITU' KREAT "PER DISPOSIZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA"
Summary
Trattandosi ta' servitu' li tigi kkreata "per disposizione del padre di famiglia" huwa veru li in mankanza ta' dikjarazzjoni espressa l-ezistenza tas-servitu' tigi desunta mill-istat ta' fatt li l-pater familias ikun "pose o lascia" u li minhabba f'hekk mhux necessarju li din il-volonta' tkun murijafl-att tat-trasferiment. Din l-istess prezunzjoni, izda, hija ribattibbli bi provi kuntrarji. Ghalkemm il-Qorti ta' l-Appell irrevokat id-decizjoni ta' l-Ewwel Qorti, l-ewwel sentenza ghandha studju tajjeb ta' din ix-xorta ta' servitu'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info