Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section , Page 842

Judgement Details


Date
24/04/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs LUIGI BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"EXHAUST" - DIESEL ENGINE - DUHHAN - G.N. 359/1952 - NEGLIGENZA - REG. 167 TAL-G.N. 24/48 - TRAFFIKU
Summary
Il-ligi ma tikkontemplax bhala reat il-fatt materjali "sie et simpliciter", tal-hrug ta' duhhan mill-"exhaust pipe", imma tikkolpixxi n-negligenza li ggib dan l-inkonvenjent, jigifieri lill-imputat lijkun naqas milli jadopera mezzi effikaci biex ma johrogx duhhan. L-imputat ta' reat simili jkun hati jekk hu jkun naqas li jipprecedi l-hrug tad-duhhan fi kwantita' eccessiva; ghax certu limiti ta'tolleranza bilfors ghandu jkun hemm. Fil-kaz prezenti, il-Qorti ta' l-Appell, kuntrarjament ghal dak li zammet l-Ewwel Qorti, qatghet illi l-imputat ma kienx hati ta' negligenza simili, u, prevja revoka tas-sentenza appellata, illiberata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info