Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section , Page 826

Judgement Details


Date
13/03/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs EFFIE TONNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 18 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA, U ART. 352(CC) U 389 TAL-KODICI KRIMINALI - DIZUBBIDJENZA GHALL-ORDNIJIET TAL-PULIZIJA - PERIKOLU FIL-BINI
Summary
Is-sid ta' fond li jkun fi stat hazin ta' tiswija u fi stat ta' perikolu ghall-inkwilini, ma jsitaxjigi ritenut hati taht l-art. 18 tal-Ligijiet tal-Pulizija, jekk il-perikolu ma jsitax javvera ruhuhlief ghad-dannu tal-persuni li jinsabu fil-fond jew ghad-dannu tal-fond stess, u mhux ukoll tal-passanti. Imma dak is-sid jirrendi ruhu hati ta' dizubbidjenza ghall-ordnijiet tal-Pulizija jekk jigiavzat biex inehhi l-perikolu u huwa ma jnehhiehx. Id-dizubbidjenza tista' tikkonsisti anki fis-semplici inazzjoni, ossija inezekuzzjoni ta' l-ordni. U xejn ma jiswa lis-sid li l-ordni li jkun gie lilu moghti jsemmi l-perikolu ghall-passanti; ghax is-sustanza ta' l-ordni hija t-tiswija, u mhux ic-cirkustanza tal-passanti, ghall-finijiet tar-reat ta' dizubbidjenza ghall-ordnijiet tal-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info