Reference: Volume 38C (1954), Part No. 4, Section 1, Page 747

Judgement Details


Date
24/03/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
IL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA vs MANWEL CINI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 409 TAL-KODICI KRIMINALI - PROVI
Summary
Il-Magistrat Itruttur ma jistax jaghti ordni lill-imputat jindirizza u jkellem lix-xhud biex dan ikun jista' jgharaf lill-imputat minn lehnuó ghax fis-sistema akkuzatorju Malti l-imputat ma jistax ikun kostrett jaghmel xi haga li biha tinholoq prova kontra tieghu u jobdi ordni biex hu jiehu parti attiva biex jaghmel xi haga li biha jkun qieghedjinkrimina ruhu. Ghaldaqstant mhix ammissibbli provakontra l-imputat ottenuta b'dan il-mezzó u dan avvolja l-imputat ikun obda l-ordni tal-Magistrat u kellem lix-xhud skond dak l-ordni biex ix-xhud jgharfu minn lehnu. Ghax dawn huma regoli li jinteressaw il-liberta' tac-cittadin u li jissalvagwardaw in-natura tas-sistema akkuzatorju Malti, u ghalhekk mhux ammissibbli li l-imputat, bl-ubbidjenza tieghu ghall-ordni tal-Qorti, jista' implicitament jirrinunzja ghal dan il-principju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info