Referenza: Volum 38C (1954), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 683

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/1954
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
CARMELO AZZOPARDI vs FRANCESCO ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 2265 (1) TAL-KODICI CIVILI - INNOVAZZJONIJEIT U MILJORAMENTI FIL-FOND MIKRI - KUNSENS TAL-LOKATUR - LOKAZZJONI
Fil-Qosor
Il-konduttur ma jistax jaghmel innovazzjonijiet fil-haga lilu lokata minghajr il-kunsens, espress jew tacitu, imma le prezunt, tal-lokatur. Dak il-kunsens, pero` mhux mehteig meta si tratta ta` innovazzjonijiet parzjali u mhux ta` importanza kbira, innovazzjonijiet li ma jbiddlux id-destinazzjoni tal-lokazzjoni, lima jipregudikawz id-drittijiet tal-proprjetarju, li jkun jistghu jigu rimossi metatispicca l-lokazzjoni, u li ikunu necessarji jew utili ghall-godiment talhaga lokata. Kwantu ghall-miljoramenti, jekk il-konduttur jaghmilhom bil-kunsens tal-loaktur, huwa ghandu dritt ghall-hlas lura tal-valur taghhom, jigifieri ghas-somma li hi lanqas bejn l-ispezat, salvi kazijiet li fihom l-ekwita` tista` tissuggerixxi temporament divers; jista` jigi kalkulat fuq il-valur tal-miljoramenti fiz-zmien tar-restituzzjoni tal-haga lokata. Jekk imbaghad il-kerrej ikun ghamel dawk il-miljoramentiminghajr il-kunsens tal-lokatur, il-konduttur ma ghandux dritt ghall-valur taghhom, imma ghandu dritt jehodhom lura bill jerga` jqieghed il-haga fl-istat ta` qabel; u dan jista` jaghmlu anki ghal dawkil-miljoramneti li jkunu ghadhom jezistu fit-tmiem tal-lokazzjoni, purke` huwa juri li jkun jista`jiehu xi utili minnhom billi jaqlaghhom, u l-lokatur ma jkunx irid izzommhom; ghax jekk ma jurix lijkun jista` jiehu xi utili minnhom billi jaqlaghhom, ikollu jhallihom fil-haga li fiha jkun ghamilhom, minghajr ebda dritt ghar-rigward taghhom, u salv id-dritt tal-loaktur li jgaghlu jnehhihom u jerga` jaghmel il-haga, kif kienet qabel. Jekk il-kerrej juri li jista` jirrikava xi utili, allura, jekk il-lokatur li jgaghlu jnehhihom u jerga` jaghmel il-haga kif kienet qabel. Jekk il-kerrej juri lijista` juri li jista` jirrikava xi utili, allura, jekk il-lokatur, jaghzel li jzommhom, il-kerrej ikollu dritt ghal somma korrispondenti ghal dak l-utili, u jekk il-lokatur ma jkunx iridhom, il-kerrej ghandu dritt jaqbadhom u jehodhom purke` jqieghed il-haga fl-istat likienet qabel ma ghamilhom. Il-kunsens tal-lokatur biex isiru dawn il-miljoroment jista `jkun espress jew tacitu, imma qatt prezunt; u l-ezistenza tieghu trid tidher certa, b'mod li l-gudikant ikun konvint illi-intenzjoni tal-lokatur keient li jobbliga ruhu. U fid-dubju, dan il-kunsens ghandu jigi eskluz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni